Posta en valor da mina de Rubiais como atractivo turístico.

Identidade e historia mineira.